Startsiden

Skriv ut Legg til bokmerke

Notater


Treff 1 til 50 av 2,336

      1 2 3 4 5 ... 47» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 Aagot og Knut forpaktet Søre Finstad i årene 1936-1941, og deretter bodde de noen år i Kirkestuen. Så flyttet de til Øverli (SE 47-42), som de fikk skjøte på 12 jan 1943 for 1000 kr. De drev først med husdtr, men i 1970 solgte de dyra og baserte seg deretter på inntektene fra skogsarbeid. Knut startet for alvor som skogsarbeider i 1948/49, og fra 1950 hogg han fast for Arthur Mathiesen & Co til 1966. Nymoen, Aagot Karenusdatter (I6739)
 
2 Det går ikke klart frem av kirkeboken om dette var gutt eller jente. Atnedalen, Engebrets* (I3488)
 
3 Det går ikke klart frem av kirkeboken om dette var gutt eller jente. Atnedalen, Engebrets* (I3489)
 
4 Dødfødt. Johnsen (I3503)
 
5 Dødfødt. Kjønn fremgår ikke av kirkeboken. Johnsen (I3504)
 
6 "Druknede under Krogfossen". Krogfossen, Torger Johannesen (I2472)
 
7 "Svag på sindet" iht skifte 1744. Forsørget av broren Ole. Heggeriset, Embret Embretsen (I2329)
 
8 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Birkely, Martin (I628)
 
9 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nymoen, Hilda Karenusdatter (I6742)
 
10 (I følge gravstøtte f. i august.) Botillen, Bjarne (I529)
 
11 (u b f e) Paulsen, Paul (I5746)
 
12 (u b f e) Nymoen, Pernille Pedersdatter (I6732)
 
13 1911-12 tjenestepike, i 1914 "Frk.", i 1916 fabrikkarbeider, og i 1917 husbestyrerinne, hun var da bosatt hos moren. I 1918 var hun "frk." og bosatt på Jonsløkken, Tempe. Otnes, Oline Olsdatter (I7162)
 
14 2 barn. Mikkelsen, Kåre (I6176)
 
15 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Mikkelsen, Liv Elin (I6177)
 
16 Abrahams foreldre var Marit Rasmusdatter Havn (1713-1774) og Isak Halvorsen Moen (1708-1788), Sel. Havn, Abraham Isaksen (I389)
 
17 Albertine og Brede kjøpte Haukåmotrøa som selveierbruk i 1914 for 400 kr. Negaard, Albertine Edvardsdatter (I5086)
 
18 Alder oppgitt til å være 15 uker ved begravelsen. Storbekkmoen, Ole Brynjulfsen (I2656)
 
19 Alder oppgitt til å være 23 år ved begravelsen. Atnedalen, Halvor Nilsen (I5713)
 
20 Alder oppgitt til å være 26 dager ved begravelsen, men dette må være feil. Viken, Siri Marta Olsdatter (I5748)
 
21 Alder oppgitt til å være 9 måneder ved begravelsen. Atnedalen, Tollef Nilsen (I3785)
 
22 Alder ved begr oppgitt til 1 1/2 år. Storbekkmoen, Dordi Haldorsdatter (I3829)
 
23 Alder ved begr oppgitt til 1 1/2 år. Brandstadkampen, Berit Halvorsdatter (I3896)
 
24 Alder ved begr oppgitt til 1/2 år. Odlohagen, Marit Hansdatter (I3888)
 
25 Alder ved begr oppgitt til 14 uker og 3 dager. Hvalsveen, Nils Brynjulfsen (I3812)
 
26 Alder ved begr oppgitt til 18 uker. Hvalsveen, Anne Brynjulfsdatter (I3813)
 
27 Alder ved begr oppgitt til 19 uker. Odlohagen, Erik Brynjulfsen (I3834)
 
28 Alder ved begr oppgitt til 2 1/2 år. Odlohagen, Mari Brynjulfsdatter (I3836)
 
29 Alder ved begr oppgitt til 2 år. Brandstadkampen, Abelone Halvorsdatter (I3897)
 
30 Alder ved begr oppgitt til 23 uker (ikke døpt). Imsdalen, Brynjulf Jensen (I4088)
 
31 Alder ved begr oppgitt til 3/4 år. Rørviksmoen, Hans Halvorsen (I3861)
 
32 Alder ved begr oppgitt til 34 år. Rørvikstuen, Sigri Eriksdatter (I3798)
 
33 Alder ved begr oppgitt til 5 år og 25 uker. Lykken, Brynjulf Gjermundsen (I3801)
 
34 Alder ved begr oppgitt til 60 år. Eriksdatter, Ingjer (I2676)
 
35 Alder ved begr oppgitt til 61 år. Trolig fra Flyen. Knutsdatter, Kari (I3837)
 
36 Alder ved begr oppgitt til 66 år. Imsdalen, Anne Olsdatter (I2664)
 
37 Alder ved begr oppgitt til 7 dager. Markusdatter (I3592)
 
38 Alder ved begr oppgitt til 7 år og 25 uker. Lykken, Anne Gjermundsdatter (I3800)
 
39 Alder ved begr oppgitt til 77 år. Kanskje en søster av Anne Jonsdatter. Jonsdatter, Ingeborg (I2721)
 
40 Alder ved begr oppgitt til 80 år. Brænd, Peder Audensen (I770)
 
41 Alder ved begravelsen oppgitt til 20 uker. Øvermoen, Kari Olsdatter (I3490)
 
42 Alder ved død oppgitt til 13 uker og 2 dager. Hvalsveen, Erik Brynjulfsen (I3811)
 
43 Alder ved oppgitt til å være "2 Aar; 8 Maaneder; 2 Uger" ved begravelsen. Fredriksdatter, Anbjørg (I3777)
 
44 Anders døde av tarmslyng, jordfestet 17 sep. Hofseie, Anders Halvorsen (I477)
 
45 Anders overtok Nyhus etter sin mor. Han arbeidet i en årrekke som skogsarbeider, og arbeidet også en periode på sagbruket på Koppang. I 1976 ble Nyhus revet for å gi plass for en utbedring av riksvei 3 ved Husgrenda, og Anders og Helga fikk derfor Bekkevold som erstatningseiendom. Her ble det oppført nytt hus for dem. Bekkevold (eller Bækkevold som det står i matrikkelutkastet av 1950) ble fraskilt Huset i 1911 i forbindelse med at Mikkel Nilsen på Huset overdro Huset til sin sønn Karl Mikkelsen, og derfor skulle bygge seg en stue på Bekkevold. Helseth, Anders (I12)
 
46 Anders var bygselsmann på Alstadhaug i 1574, og drev gården frem til sin død. Han var trolig kirkeverge for Alstadhaug kirke. Alstadhaug, Anders Eriksen (I8177)
 
47 Anders var hovslager. Holm, Anders Jonsen (I7795)
 
48 Andreas fikk skjøte på Vardehaug i 1855 for 100 spesidaler og kår til eieren på Hojem nordre, gården Vardehaug ble utskilt fra. Ved FT1865 var Andreas gårdbruker og selveier på Vardehaug. Moe, Andreas Johnsen (I7791)
 
49 Andreas var skogfogd i Kvænangen i 1880-årene. Senere reiste han og Brita til USA. De kom tilbake omkring 1910, og Andreas drev da handel i Oslo i noen år. I 1914 kom de til Øverbygd i Målselv, og omkring 1916 kjøpte de Garmo (Må 83-11) under Øverby for 550 kr. Der bygde de seg hus, men drev ikke noe gårdsbruk. Skjeggesnes, Andreas Halvorsen (I6035)
 
50 Anna og Hjalmar overtok husmannsplassen Moholt etter hennes foreldre. I 1925 kjøpte de Moholt for 1000 kr av hans far som eide plassen. Moholt, Anna Andreasdatter (I6042)
 

      1 2 3 4 5 ... 47» Neste»